LISTA UDRUŽENJA MLADIH/ NEFORMALNIH OMLADINSKIH GRUPA
ČIJE ĆE OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI BITI FINANSIRANI

u okviru

KONKURSA
za finansiranje
OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA
U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH

za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju omladinskih volonterskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Komisija Resurs centra za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije , sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnerskih udruženja, kancelarija za mlade i medija iz Raškog okruga i teritorije Kosova i Metohije okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata nakon realizovane obuke/pruženog mentorstva iz oblasti pisanja projekata/upravljanje projektnim ciklusom, odabere dole navedene omladinske volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu od 29. oktobra do 20. januara 2019. godine.

Spisak omladinskih volonterskih projekata odabranih za finansiranje možete preuzeti OVDE

Novi Pazar, 21. septembar 2018. godine

Resurs centar za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije, Centar za razvojnu politiku i saradnju u saradnji sa Kancelarijom za mlade Novi Pazar, Televizijom Novi Pazar i udruženjem mladih Putokaz iz Zubinog Potoka uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa Mladi su zakon

raspisuje

KONKURS

za finansiranje

OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH

Ako ste kreativni, hrabri, humaniako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje osmu godinu zaredom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativnim mladim ljudima koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

 • Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima.
 • Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine (npr. kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina, edukacije o zaštiti životne sredine…).
 • Promovišete međugeneracijsku saradnju (aktivnosti koje organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas, npr. radionice sa predškolcima…).
 • Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade (neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve, uključite mlade iz različitih manjinskih i etničkih grupa, mlade sa teškoćama u razvoju…).
 • Promovišete zdrave i bezbedne stilove života (npr. aktivnosti u prirodi, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, edukativne radionice o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično…).
 • Organizujete IKT edukaciju (IKT – informacione i komunikacione tehnologije tj. aktivnosti usmerene ka vašim vršnjacima, starijima…)
 • Promovišete solidarnost i humanost (prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima i drugim ugroženim grupama).

ŠTA SU OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI (OVP)?

Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumevaju kratkoročne volonterske aktivnosti koje doprinose pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici i koje pružaju odgovor na probleme i potrebe društva, a koje realizuju mladi uzrasta 15 do 30 godina. Aktivnosti u OVP su otvorene za sve mlade ljude bez obzira na poreklo, pol, nacionalnost ili drugu osobenost, neprofitne su i u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Raškog okruga  i Kosova i Metohije. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANjA PROJEKATA

Predloženi omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 29. oktobra 2018. godine do 20januara 2019. godine.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 100.000,00 dinara.

Još nekoliko važnih napomena za vas:

 • Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem obrasca ѕa pisnje predloga omladinskog projekta, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.
 • Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih volonterskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.
 • Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojima se narušava zdravlje ili se promoviše neprihvatljiv stil života.

VREDNOVANjE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

 • Javni interes omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.1. obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
 • Broj mladih uključenih u omladinski volonterski projekat (tačka 2.2. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
 • Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.3. obrasca) – maksimalno 20 bodova od 100
 • Mogućnost finansiranja (tačka 3 obrasca) – maksimalno 10 bodova od 100
 • Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog  volonterskog projekta  (tačka 4 obrasca) – maksimalno 40 bodova od 100

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Pošaljite popunjen obrazac za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 4. oktobra 2018. godine putem elektronske pošte: mladisuzakon@crps.org.rs , ili običnom poštom na sledeću adresu: Centar za razvojnu politiku i saradnju, 28. novembra 51, 36300 Novi Pazar, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Ukoliko vaš predlog projektne ideje prođe administrativnu proveru i bude pozitivno ocenjen od strane Komisije, ulazite u narednu fazu koja podrazumeva razvijanje projektne ideje u konačan predlog omladinskog volonterskog projekta. Tu vam resurs centar pomaže tako što će vam pružiti mentorsku podršku da unapredite projektnu ideju i razvijete konačan predlog projekta koji šaljete resurs centru najkasnije do 25. oktobra 2018. godine.

KONAČAN ODABIR PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU

Nakon dostavljanja konačnog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije, Centar za razvojnu politiku i saradnjuodabraće najmanje 8 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u navedenim okruzima.

Konačni rezultati konkursa, odnosno predlozi OVP koji će biti finansirani biće objavljeni do 29. oktobar 2018. godine.

Sve učesnike konkursa Resurs centar za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije, Centar za razvojnu politiku i saradnju će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavljena na sajtu Resurs centra www.crps.org.rs , zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta, omladinskom portalu www.mladisuzakon.rs, kao i sajtu Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs

Svim odabranim udruženjima mladih i neformalnim omladinskim volonterskim grupama biće obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane Resurs centra za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije, Centar za razvojnu politiku i saradnju.

[box style=”1 or 2″]Dokumentacija za preuzimanje:

Zvanični tekst konkursa

Obrazac za pisanje predloga projekta

[/box]

 

RANG LISTA UDRUŽENjA MLADIH/ NEFORMALNIH OMLADINSKIH GRUPA ČIJE ĆE OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI BITI FINANSIRANI 

u okviru

KONKURSA

za finansiranje

OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA 

U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH

za Raški okrug i Kosovo i Metohiju

 

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju omladinskih volonterskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Komisija Resurs centra za Raški okrug i Kosovo i Metohiju, sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnerskih udruženja, kancelarija za mlade i medija iz Raškog okruga i Kosova i Metohije donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata nakon realizovane obuke za pisanje projekata/upravljanje projektnim ciklusom, odabere dole navedene omladinske volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu od 16. februara do 15. maja 2017. godine.

Rang listu možete preuzeti OVDE

Resurs centar za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije, Centar za razvojnu politiku i saradnju – CRPS sa Kancelarijom za mlade grada Novog Pazara, Udruženjem mladih Putokaz iz Zubinog potoka, i RTV Novi Pazar uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisao je KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH u Raškom okrugu i teritoriji Kosova i Metohije.

Program MLADI SU ZAKON se realizuje sedmu godinu za redom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije i namenjen je udruženjima i neformalnim grupama mladih koji žele da realizuju omladinske volonterske projekte u cilju učešća u akcijama zaštite životne sredine, uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme, organizacije aktivnosti za mlade u tim prostorima, promocije međugeneracijske saradnje, razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade, očuvanja kulturne baštine, zdravih i bezbednih stilova života, solidarnosti i humanostiu svojoj lokalnoj sredini.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 40.000,00 i 100.000,00 dinara. Ukupan iznos raspoloživih sredstava za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u Raškom okrugi i teritoriji Kosova i Metohije je do 1.000.000,00 dinara.

Rok za prijave je 15. januar 2017. Predstavnik-ca odabranih volonterskih grupa biće pozvan-a na obuku koja će se održati u periodu od 21. januara do 05. februara 2017.godine , a podržani omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 16. februara do 15. maja 2017. godine.

[box style=”1 or 2″]Ovde možete preuzeti:

ZVANIČAN TEKST KONKURSA SA SMERNICAMA i

OBRAZAC ZA PREDLOG PROJEKTA

(Klik za download).[/box]

Projekat “MLADI SU ZAKON – Raški okrug i teritorija Kosova i Metohije” realizuje Centar za razvojnu politiku i saradnju – CRPS sa Kancelarijom za mlade grada Novog Pazara, Udruženjem mladih Putokaz iz Zubinog potoka, i RTV Novi Pazar, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Proslava Međunarodnog dana volontera biće organizovana 5. decembra 2015. godine, u hotelu “Srbija” u Beogradu, u okviru konferencije Mladih istraživača Srbije “Volontiranjem do socijalne transformacije”, koja okuplja 50 predstavnika ovogodišnjih organizacija učesnica programa “Mladi su zakon” Ministarstva omladine i sporta.

Svi zainteresovani su pozvani da se pridruže učesnicima konferencije na proslavi.
Prijave su otvorene do petka, 4. decembra do 12 sati, a potvrdu učešća možete očekivati do 14 sati istog dana. Putni troškovi će biti refundirani učesnicima koji su dobili potvrdu učešća.
Preuzmite:
Poziv
Agendu
Prijavu 
Program MLADI SU ZAKON je nacionalnog karaktera, i do sada, za šest godina njegove realizacije, finansirano je 1095 omladinskih volonterskih projekata realizovanih od strane udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa uz stručnu i tehničku podršku Resurs centara širom Srbije, u iznosu od skoro 75 miliona dinara.
Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva omladine i sporta od skoro 32 miliona dinara i stručnoj podršci od strane 8 Resurs centara i Mladih istraživača Srbije, volonterske grupe mladih širom Srbije tokom ove godine, kroz 165 finansiranih omladinskih volonterskih projekata i 30 međunarodnih volonterskih kampova uređivalo je prostore za mlade u svojim lokalnim zajednicama, realizovalo akcije u cilju podsticanja humanosti i solidarnosti, razumevanja i tolerancije, bezbednosti, međugeneracijske saradnje, davalo svoj nesebičan doprinos uređenju i razvoju zajednice i zaštiti životne sredine, podsticanju preduzetničkog duha kod mladih.
Mladi su zakon

LISTA UDRUŽENjA MLADIH/ NEFORMALNIH OMLADINSKIH GRUPA

ČIJE ĆE OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI BITI FINANSIRAN 

u okviru

KONKURSA

za finansiranje

OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH

za Zlatiborski, Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju omladinskih volonterskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

 

Komisija Resurs centra Zlatiborski, Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije, sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnerskih udruženja, kancelarija za mlade i medija iz gore navedenih okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata nakon realizovane obuke za pisanje projekata/upravljanje projektnim ciklusom, odabere dole navedene omladinske volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu 12.septembra – 31. decembra 2015. godine. 

Rang listu možete preuzeti OVDE

rang lista

NAZIV KAMPA:  II. OZON kamp , Novi Pazar

Tip:  EKOLOŠKI / EDUKATIVNI / UMETNIČKI/ TURISTIČKI

Vreme trajanja: 18– 22/08/2015 (Rok za prijave 12/08/2015)

Broj učesnika:  20 učesnika

Uzrast: 18 – 27 godina

Organizatori:

Centar za razvojnu politiku i saradnju, Ministartvo omladine i sporta Republike Srbije, Kancelarija za mlade  Novi Pazar

Lokacija kampa i opis mesta:

Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raški, u središtu Novopazarskog Polja ili staroga Rasa. Novi Pazar nalazi se na 290 km južno od Beograda, na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni. Kraj je bogat prirodnim resursima. Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj – proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma.

Među najvažnije kulturnoistorijske spomenike svakako spadaju:

Petrova crkva sagrađena u X veku nad ilirskim kneževskim tumulom i na ostacima poznijeg ranohrišćanskog objekta u obliku rotonde sa upisanim četvorolistom

Manastir Đurđevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanje, iz XII vek

Manastir Sopoćani, čiji je osnivač kralj Uroš I, iz XIII veka

Gradska tvrđava sa Kulom motriljom iz XV veka, izgrađena po nalogu osnivača grada Isa-bega Ishakovića

Hamam (kupatilo) iz XV veka, zaostavština Isa-bega Ishakovića, osnivača grada

Altun-alem džamija iz XVI veka, delo čuvenog neimara Muslihudina Abdulganija

Amir-agin han (konak) iz XVII veka

Cilj kampa:

Učesnici će dobiti priliku da kroz edukativne radionice i volontiranje u prirodi, razviju prenosive veštine, te da se upoznaju sa kulturnim i prirodnim bogatsvima grada i njegovog okruženja.

Na prvom delu kampa će se razvijati veštine i znanja (komunikacija, rad u timu, liderstvo, upravljanje resursima, volonterizam), dok u drugom delu kampa učesnici će imati priliku da kroz volonterske  aktivnosti održavanja novih eko-turističkih programa Novog Pazara primene stečena znanja u svojim lokalnim zajednicama.

Slobodno vreme: Bazen i turistički obilazak grada

Učesnici će imati priliku da organizovano posete Novi Pazar i okolinu uz pratnju vodiča. U planu poseta predviđen je obilazak manastirima (Sopoćani, Đurđevi Stupovi), crkvama (Petrova crkva), džamijama (Altun Alem džamija, Lejlek džamija) i drugim kulturno istorijskim znamenitostima (Hamam, Kula motrilja, Bedemi, itd).

Jezik: Srpski

Smeštaj: Apartmanski

Učesnici će biti smešteni u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Apartmani su potpuno opremljeni.

Ishrana će biti organizovana u obližnjem restoranu na pešačkoj zoni.

Putni troškovi: U celosti pokriva organizator.
Oficijalna CRPS Facebook stranica – OVDE

ROK ZA PRIJAVE JE ISTEKAO 12/08/2015 23:59

Resurs centar za Zlatiborski, Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije, Centar za razvojnu politiku i saradnju u saradnji sa Udruženjem MIT – Mladi i talentovani i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisao je KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH u Zlatiborskom, Raškom okrugu i teritoriji Kosova i Metohije .

Program MLADI SU ZAKON se realizuje šestu godinu za redom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije i namenjen je udruženjima i neformalnim grupama mladih koji žele da realizuju omladinske volonterske projekte u cilju učešća u akcijama zaštite životne sredine, uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme, organizacije aktivnosti za mlade u tim prostorima, promocije međugeneracijske saradnje, razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade, zdravih i bezbednih stilova života, solidarnosti i humanostiu svojoj lokalnoj sredini.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 40.000,00 i 100.000,00 dinara. Ukupan iznos raspoloživih sredstava za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u Zlatiborskom, Raškom okrugu i teritoriji Kosova i Metohije je 1.400.000,00 dinara.

Rok za prijave je 23. avgust 2015. Predstavnik-ca odabranih volonterskih grupa biće pozvan-a na obuku koja će se održati 27.avgusta- 03. septembra 2015, a podržani omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 12. septembra do 31. decembra 2015. godine.

U okviru ovogodišnjeg programa MLADI SU ZAKON pored omladinskih volonterskih projekata, širom Srbije se organizuje i 30 volonterskih kampova tokom leta 2015, koji će ugostiti mlade volontere iz zemlje i sveta.

Centar za razvojnu politiku i saradnju će kao Resurs centar za Zlatiborski, Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije sa MIT-om i Mladim istraživačima Srbije održati promocije kompletnog programa «MLADI SU ZAKON» koji podrazumeva konkurs za omladinske volonterske projekte i poziv za učešće u 30 kampova širom Srbije.

Ovde možete preuzeti

Poziv na konkurs-Omladinski volonterski projekti-2015 i

Obrazac za pisanje predloga OVP – CRPS (Klik za download).

Centar za razvojnu politiku i saradnju – CRPS Srbija

28. novembra 51/8, 36300 Novi Pazar, Srbija,

www.crps.org.rs, office@crps.org.rs

Više informacija na mejl: mladisuzakon@crps.org.rs ili na brojeve telefona 0638329542, 0611695692

Oficijalna FB stranica Mladi su zakon – OVDE

Oficijalna FB stranica CRPS – OVDE

Oficijalni Instagram CRPS nalog – OVDE

Oficijalni Twitter CRPS nalog – OVDE

Poštovane/i,
sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Ministarstvo omladine i sporta započelo izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i pripadajućeg Akcionog plana za period od 2015. do 2018. godine.

S obzirom na to da postojeća Nacionalna strategija za mlade („Sl. glasnik RS”, br. 55/08) i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 7/09) ističu krajem 2014. godine, kao i na to da je odredbama Zakona o mladima („Sl. glasnik RS”, broj 50/11) predviđeno da se strategija za mlade donosi na deset godina Ministarstvo omladine i sporta u maju 2014. godine započelo je proces izrade nove strategije i akcionog plana. Za potrebe izrade strategije Vlada RS je u julu formirala i Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2014) koja će izraditi prvi radni nacrt nove strategije i akcionog plana. Prema planu izrade za oktobar 2014. godine planirano je održavanje niza okruglih stolova širom Srbije kako bi u sam proces bili uključeni svi relevantni akteri omladinske politike.

Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u navedeni proces, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u saradnji sa Resurs centrom za Raški okrug – Centrom za razvojnu politiku i saradnju u okviru programa MLADI SU ZAKON, 9. oktobra 2014. godine sa početkom u 13 časova organizuju OKRUGLI STO u Svečanoj sali Kulturnog centra, Stevana Nemanje 2, u Novom Pazaru na kojem će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije i akcionog plana.

Okruglom stolu će, pored predstavnika Ministarstva omladine i sporta, učestvovati i predstavnici lokalnih vlasti, udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, privredni subjekti, mediji, stručna javnost, mladi uzrasta od 15 do 30 godina i drugi zainteresovani učesnici.

Nacrt nove strategije i akcionog plana možete preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta: www.mos.gov.rs ili omladinskog internet portala www.mos.gov.rs/mladisuzakon.
Pozivno pismo na okrugle stolove Nacionalna strategija za mlade možete preuzeti OVDE.
Agendu okruglog stola možete preuzeti OVDE.
Nacrt Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 možete preuzeti OVDE.
Više informacija: office@crps.org.ra – 063 8329542, 061 1695692

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam, volonterizam i humanost u svojim lokalnim zajednicama.

Imajući u vidu ulogu i ogroman doprinos omladine u svim aktivnostima Republike Srbije u  pomoći stanovništvu i područjima ugroženim majskim poplavama, kao i nastojanje Ministarstva omladine i sporta da u saradnji sa partnerima i mladima pruži svoj doprinos u sanaciji, podsticanju aktivizma, volonterizma i humanosti kod mladih, svaki omladinski projekat je humanitarnog karaktera i na neki način usmeren na područja pogođena poplavama.

Komisija Resurs centra za Raški okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, udruženja, kancelarija za mlade i medija iz Raškog okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata odabere dole navedene volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu 12. avgust – 1. novembar 2014. godine. 

RANG LISTA ODOBRENIH PROJEKATA