U Srbiji obeležen Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Svetski dan borbe protiv AIDS-a obeležava se od 1988. godine. Ovaj dan je prilika da se u celom svetu podigne svest o ovoj bolesti i podseti na one koji su preminuli od posledica AIDS-a. Takođe, ovaj dan je prilika da se proslave uspesi postignuti u povećanju dostupnosti lečenja HIV infekcije u svetu.

U Srbiji je od 1984. do kraja 2010. godine zvanično registrovano 2593 osoba obolelih od HIV infekcije, od kojih je 1537 osoba obolelo od AIDS-a. Prema podacima iz 2010. godine 1515 osoba živi sa HIV-om. Od februara 2005.godine Srbija primenjuje Nacionalnu strategiju za borbu protiv HIV/AIDS-a. U 23 grada u Srbiji, pri institutima/zavodima za javno zdravlje građanima je omogućeno da se besplatno i anonimno, uz adekvatno savetovanje, testiraju na HIV.

Untitled-HIV Z

Da bi se problematika HIV/side efikasno razrešavala na međunarodnom nivou, neophodni su napori da se:

• Zaustavi diskriminacija ljudi koji žive sa HIV/sidom

• Edukuju ljudi o prevenciji i načinima zaštite od HIV-a

• Obezbede dovoljne količine kvalitetnih a dostupnih kondoma

• Obezbedi finansijska i medicinska pomoć kako bi se osobe sa HIV/sidom efikasno mogle lečiti

U mnogim delovima sveta, diskriminacija sprečava ljude za koje se zna da imaju HIV/AIDS da se zaposle i/ili da brinu o svojim porodicama. Diskriminacija uzrokuje izolaciju i marginalizaciju ljudi koji žive sa sidom. Ovakva socijalna klima često takvim ljudima uskraćuje adekvatno lečenje koje bi im moglo spasiti živote.

Crvena tračica je prva tračica koja je postala simbol i kasnije inspirisala razne verzije kao što je, na primer, roza tračica za borbu protiv raka dojke. Skoro deceniju posle pojave HIV-a, 1991. godine, grupa od 12 umetnika se okupila kako bi stvorili vizuelni izraz razumevanja za ljude koji žive sa ili su ugroženi HIV-om i to sa ciljem kako bi podigli svest i naveli ljude da pričaju o HIV-u. Smislili su jednostavno rešenje koje je kasnije postalo najprepoznatljiviji simbol decenije – crvenu tračicu. Odabrali su crvenu boju jer je jarka i uočljiva, simbolizuje strast, srce i ljubav, i u obliku koji je lako napraviti.