Trening centar

Capture3
 
 
Od 2011. godine CRPS radi na razvoju sopstvenog Trening centra. Svi CRPS treneri/ce poseduju sertifikate i specijalizovani su za treninge u oblasti razvoja organizacionih kapaciteta, političkih veština, kao i za organizaciju i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja (Advocacy).
Treneri/ce uključeni u rad CRPS Trening centra održali/e su preko 100 treninga sa više od 2000 učesnika/ca, uglavnom sa mladim aktivistima/kinjama građansko orijentisanih NVO i političkih partija iz Srbije i regiona.
 
Kroz treninge i seminare smo obradili veliki broj tema :
 
1. Javni nastup18. Faze kampanje
2. Istraživanje19. Kreiranje ankete
3. Liderstvo20. Targetiranje
4. Pisanje projekata21. Prikupljanje sredstava/fund raising
5. Upravljanje resursima22. Strateško planiranje
6. Timski rad23. Upravljanje vremenom
7. Upravljanje kampanjom24. Kampanja izađi i glasaj (GOTV)
8. Ljudski resursi i volonteri25. Konferencija za štampu
9. Bilten
10. Debata
11. Kampanja od vrata do vrata (door to door)      
12. Medijska kampanja
13. Saopštenje za štampu
14. Štampani materijal
15. Interna komunikacija
16. Pregovaranje
17. Planiranje događaja