Omladinska politika

Capture18

Mladi mogu na različite načine učestvovati u stvaranju omladinske politike. Počev od toga da učestvuju u istraživanjima, preko predlaganja konkretnih mera, do aktivne uloge u realizaciji. Naime,  đački i studentski saveti i organizacije, nevladine organizacije mladih, ključni su partneri u realizaciji ciljeva omladinske politike. Oni su tu da daju konkretan izraz nekoj težnji ili potrebi mladih i da je potom predstave nadležnim institucijama.