POZIV ZA OBUKU: Budi vršnjački edukator nediskriminator!

Centar za razvojnu politiku, NOVO DOBA i Kancelarija za mlade Novi Pazar upućuje poziv srednjoškolcima i studentima iz Novog Pazara, Raške i Tutina za učešće u projektu „Naši edukatori su nediskriminatori!“ u okviru kojeg će tokom juna i avgusta biti održana dva modula obuke vršnjačkih edukatora iz redova srednjoškolaca i studenata za vođenje radionica na temu diskriminacije.

Srednjoškolci i studenti iz Novog Pazara, Raške i Tutina koji prođu obuku, imaće priliku da svojim vršnjacima u srednjim školama uz podršku i mentorstvo omladinskih radnika i radnica CRPS-a, u parovima osmisle i održe radionice na temu prevencije diskriminacije početkom nove školske godine.
Tokom prvog modula učesnici će imati priliku da steknu osnovna znanja i preispitaju svoje vrednosti i uverenja u vezi sa diskriminacijom, a drugi modul će biti posvećen edukaciji u cilju pripreme i sticanja veština za realizaciju vršnjačkih radionica.
Obuku vršnjačkih edukatora sprovešće trenerski par CRPS-a sačinjen od omladinskih radnica.
Za učesnike su obezbeđeni obroci, osveženje, majice, promo materijal, materijal za realizaciju radionica i sertifikati.
Prijave se vrše putem online formulara koji se nalazi na dnu oves stranice. Rok za prijave je 25. jun, a odgovor u vezi sa prijavom, prijavljeni će dobiti 26 juna.