Diseminacija projekta u Srbiji  – „Zagovaranje prava osoba sa hendikepom”

Ništa o nama bez nas!  – „Zagovaranje prava osoba sa hendikepom”

Glavna tema ovog projekta je zagovaranje prava osoba sa invaliditetom i time želimo da stvorimo priliku da osnažimo sebe i druge mlade ljude – želeli smo da stvorimo projekat koji će nam dati priliku da se udružimo i zajedničkim snagama i naporima dobijemo da bi to znanje moglo da deluje i na lokalnom, ali i na međunarodnom nivou zagovaranjem za naša prava i potrebe. Koordinator projekta je Centar za razvojnu politiku i saradnju, udruženje iz Novog Pazara.  Kroz ovaj projekat želimo razviti određene vještine, steći znanje i ohrabriti, podržati i inspirirati sebe da se zalažemo za svoja prava i otvoreno govorimo o našim potrebama i izazovima. Želimo razviti znanje o zagovaračkom radu, procesu planiranja i dobiti nagoveštaje o procesu lobiranja i na taj način omogućiti svima nama koji ćemo učestvovati, bez obzira na vrstu ili stepen invaliditeta, da uživamo svoja prava i temeljne slobode na jednakoj razini drugim građanima. Želimo da se čuje naš glas, ali prvo moramo razviti zagovaračke i druge vještine da bismo to mogli i da imamo pozitivan uticaj, kako za nas tako i za sve ostale mlade ljude sa invaliditetom širom Evrope.

Rezultati projekta nakon realizovanih aktivnosti su Uspostavljena projektna saradnja sa udruženjima iz Sevilje (Španija), Zagreba (Hrvatska), i Sofija (Bugarska). Nakon promocije naših projektnih aktivnosti dobili smo poziv od organizacija iz navedenih gradova kako bi otpočeli novu projektnu saradnju. Organizacije se bave mladima sa hendikepom, i naš naredni korak jeste zajednička aplikacija za nove EU pozive.  Direktor CRPS-a Edis Demić je član Republičkog Saveta za mlade Republike Srbije koje koordinira Ministarstvo omladine i sporta, na 10. sednici Saveta za mlade Edis Demić je prezentovao aktivnosti i primere dobre prakse ovog projekta. Sportska ustanova PENDIK u Novom Pazaru nakon razgovora i prezentacije projektnih aktivnosti unela je u godišni plan izgradnju lifta i rekonstrukciju rampi oko sportske dvorane. Kancelarija za mlade nakon AVPa pristala je da izvrši adaptaciju prilaza trening centru koji je u sastavu KZM Novi Pazar. Saradnja sa Staračkim domom u Novom Pazaru na inkluzivnim aktivnostima. Nakon realizacije Erasmus programa, svega mesec dana nakon realizacije u Novom Pazaru ugostili smo 9 straih volontera iz Meksika, Češke, Španije, Holandije i 11 iz Srbije. Akademija omladinske politike – Total akademija. CRPS u svom programu redovnih godišnih aktivnosti realizuje gore pomenutu Akademiju za studente i druge polaznike. Do sada kurs je uspešno prošlo 80 mladih u 3 generacije. Učešće na TOTAL akademiji podrazumeva sticanje specifičnih znanja i uvežbavanje veština koje omogućavaju mladim ljudima da budu korisni u svojoj zajednici. Pored usvajanja teorijskih sadržaja predviđen je veliki broj praktičnih vežbi, rad na osnaživanju učesnika kroz individualni rad, kao i samostalno realizovanje treninga u realnim okolnostima. Konkura za izbor učesnika 4. generacije predvidjen je polovinom marta 2019. godine. Ovaj program od 2019. godine uvrstiće nastavni modul Trening za osnaživanje mladih sa hendikepom, takodje konkursom ćemo predvideti i poziv za osobe sa hendikepom.