Video galerija

 VG

[one_half][/one_half]

Omer Džudžević, asistent na programu u Centru za razvojnu politiku i saradnju predstavlja (fandrejzing) projekat Elektronski vodič kulturne baštine Novog Pazara. CRPS je pokrenuo akciju/fandrejzing projekat Elektronski vodič kulturne baštine Novog Pazara sa ciljem pravljenja elektronskog arhiva kulturno – istorijskih spomenika u Novom Pazaru. E-vodič bi trebao da predstavlja jedinstveni platform za prikupljanje i posredovanje informacija o značaju kulturne baštine ovog kraja zasnovana na različitim izvorima. Projekat je podeljen u tri faze, prva faza je istraživanje unutar same zajednice, izrada platforme, fotografisanje, atraktivno dizajniranje, izrada mobilnih aplikacija sa navigacijom. Druga i treća faza projekta podrazumeva  3D snimanje odabranih kulturnih spomenika sa dodatnim audio i video sadržajem.

[one_half][/one_half]

Tijana Stanić, programska koordinatorka u Centru za razvojnu politiku i saradnju predstavlja program omladinske razmene “Artistic of learning methods and transnational socio-cultural changes “ – Gaziantep (Turska)

[one_half][/one_half]

Poseta Gradskoj upravi i gradu Novom Pazaru, u okviru realizacije projekta “Manjine budućnosti“, maj 2013. godine

U okviru projekta “Manjine budućnosti“, a uz finansijsku podršku Evropske komisije, Centar za razvojnu politiku i saradnju, domaćin je grupi od dvadesetak mladih ljudi iz Srbije, Turske, Bugarske, Hrvatske, Italije, Crne Gore, Makedonije i sa Kosova.

Učesnici u programu borave u Novom Pazaru sedam dana počev od 11. maja 2013. godine, a u okviru brojnih projektnih aktivnosti razgovarali su sa članom Gradskog veća, Seadetinom Mujezinovićem. „Lepo je biti domaćin ovolikom broju mladih koji žele da upoznaju jedan grad, njegove običaje, kulturu, tradiciju. Razgovor je bio otvoren i prijateljski i pričali smo gotovo puna dva sata. Naši gosti su oduševljenik idejom ljudi koji vode grad, da stvorimo što veći broj prijatelja, onakvih kakvi su baš naši današnji posetioci. Njihove impresije su sjajne i suguran sam da će odlazeći odavde poneti sa sobom čitav niz pozitivnih slika o Novom Pazaru, te na taj način biti ambasadori ovog kraja“, rekao je Mujezinović.

Poseta Gradskoj upravi i gradu uopšte, prema rečima izvršnog direktora Centra za razvojnu politiku i saradnju, Edisa Demića, ima za cilj da ljudima koji će u budućnosti doprinositi razvoju svoje zajednice, omogući međusobno upoznavanje, razmenu mišljenja i iskustava. „Jako je važna mobilnost ovih ljudi, i njihov je zadatak podizanje svesti o važnosti civilnog sektora na svim nivoima. Novi Pazar je odabran kao grad u kome većinsko stanovništvo čini bošnjačka nacionalna zajednica. Najveći broj pitanja postavljenih članu Gradskog veća odnosio se nafunkcionisanje i saradnju između republičke i lokalne vlasti, imajući u vidu da su Bošnjaci u Srbiji pripdanjci manjinske grupe.“

U okviru sedmodnevnog boravka u Novom Pazaru, učesnici u programu „Manjine budućnosti“ obići će čitav niz organizacija i ustanova (OSCE, BNV, KZM), a za njih je organizovan i obilazak znamenitosti ovog kraja (manastir Sopoćani, Altun alem džamiju, hamam), te upoznavanje sa njegovom istorijom.