Obrazovna politika

Capture17

Centar za razvojnu politiku i saradnju (CRPS) pruža stručnu podršku donosiocima odluka i praktičarima u razvoju, primeni i evaluaciji politika u oblasti obrazovanja. Pri tom, CRPS stalno nastoji da prepozna i ukaže na oblasti kojima, kako donosioci odluka, tako i naučna zajednice treba da se bave, pri tom snažno se zalažući za informisanje obrazovnih politika i praksi dokazima proizvedenih kroz rad u društvenim naukama.