Centar za razvojnu politiku i saradnju (CRPS) ima zadovoljstvo da Vas pozove da se prijavite na konkurs za trening kurs “‘Advanced Digital Skills for youth workers’” koji će se održati u Larnaki na Kipru od 1.do 7.juna 2022. godine.
Pravo prijavljivanja i učešća imaju svi mladi iz Srbije starosti od 21 do 30 godina.
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem aplikacione forme ispod poziva.

The Training Course
Advanced digital skills are becoming a prerequisite for entry into many jobs and have a wide range of applications, even beyond domains where they are needed for core tasks. Across competence dimensions, the largest skills deficit, both among the active labour force and the population at large, relates to the use of software for content manipulation. Almost
one in three internet users in the EU has no skills in this area (i.e. they claimed not to have carried out any of the activities considered under this dimension, which range from relatively basic text treatment and spreadsheet-based work to video
editing and coding). This share is particularly large in Bulgaria and Romania (about 51 % of internet users) as well as Latvia (40%).

Digital skills are critically important not only for accessing the labour market but also for harnessing the benefits of the digital transformation that is currently underway. Making sure the EU labour force has the necessary digital skills, including by addressing digital skills deficits in certain groups, such as youth and those who work with them, will thus be essential to bring about an inclusive digital economy and society.
The fast changing digital environment requires a proper response from our educational systems if we are to educate the European citizens of the future. ‘SMART’ youth work recognizes that digital media & technologies open great potential for youth empowerment, enriching opportunities for enhancing their personal capabilities & competences & providing opportunities for connectivity & interaction with others.
The main idea of this project is to introduce a specifically designed NFE (Non formal Educational) training that combines digital tools such as web platforms, computer software and mobile application in order to enrich the digital competences of youth workers. More specifically, the youth workers involved in the main activity will be equipped to obtain, process and
create digital content through graphic design, web and application software development. This will enable them, not only to modernize their teaching through the use of digital learning resources, but even more so to share this practical knowledge with the young people they are working with.
The project benefits to all three dimensions for impacting successful digital youth work, according to the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018: digitalisation of society, organisational digital development and youth work competences.
The specific objectives of the project, in line with Erasmus+ programme objectives, are:
– To boost both youth workers’ soft skills and ICT skills by engaging them in digital activities through the use of digital content and digital tools in the digital environment.
– To support youth workers motivation and capacity to use digital tools and technologies to create knowledge and to innovate processes in creation and implementation of smart youth work
– To support the inclusion of youth workers and young people into the labour market by providing them with advanced digital skills and competences that will significantly boost their employability
– To promote the understanding and the application of certain EU youth policies related to the domain of this project such as ‘The Digital Competence Framework’ and ‘European Framework for the Digital Competence of Educators’
– To strengthen the international cooperation of the consortium for the modernization of youth through the development new initiatives that develop the digital skills of young people.
⸿ Working Methods and Language

WORKING METHODS
• The training will be based on non-formal education methods, encouraging active participation of young people involved.
• group work, ice breaking activities, group building,
• online quizes, observation of online content,
• discussion, case study, presentation, creation of online content, role playing, exchange of good practices,
• facilitation by trainers, site visit, input from experts,
• participating in an educational gamified activity
• peer to peer education, networking, e-learning, idea planning

WORKING LANGUAGE
English

Učesnicima će biti refundirani putni troškovi u visini do 275 evra.
Planirana je (opciono) jednodnevna poseta Limasolu.
Radni jezik je engleski.
Slanjem aplikacije izjavljujete da se slažete sa uslovima prijavljivanja i učešća.
CRPS će kontaktirati samo kandidate koji udju u drugi krug selekcije.

Važni datumi:
14-20.04.2022 (12:00) – Rok za prijave.
21.-23.04.2022 – Kontaktiranje odabranih učesnika.
24.04.2022 – Rok za uplatu participacije (u iznosu od € 10) za odabrane učesnike.
30.04.2022 – Predstavljanje programa i potpisivanje ugovora o učešću.
01.-07.06.2022 – Program “Advanced Digital Skills for youth workers’”
Molimo Vas da sva vaša pitanja u vezi konkursa pošaljete u pisanoj formi na email: konkurs@crps.org.rs sa nazivom „KIPAR 2022“ najkasnije 1 dana pre isteka roka za konkurisanje.

Ništa o nama bez nas!  – „Zagovaranje prava osoba sa hendikepom”

Glavna tema ovog projekta je zagovaranje prava osoba sa invaliditetom i time želimo da stvorimo priliku da osnažimo sebe i druge mlade ljude – želeli smo da stvorimo projekat koji će nam dati priliku da se udružimo i zajedničkim snagama i naporima dobijemo da bi to znanje moglo da deluje i na lokalnom, ali i na međunarodnom nivou zagovaranjem za naša prava i potrebe. Koordinator projekta je Centar za razvojnu politiku i saradnju, udruženje iz Novog Pazara.  Kroz ovaj projekat želimo razviti određene vještine, steći znanje i ohrabriti, podržati i inspirirati sebe da se zalažemo za svoja prava i otvoreno govorimo o našim potrebama i izazovima. Želimo razviti znanje o zagovaračkom radu, procesu planiranja i dobiti nagoveštaje o procesu lobiranja i na taj način omogućiti svima nama koji ćemo učestvovati, bez obzira na vrstu ili stepen invaliditeta, da uživamo svoja prava i temeljne slobode na jednakoj razini drugim građanima. Želimo da se čuje naš glas, ali prvo moramo razviti zagovaračke i druge vještine da bismo to mogli i da imamo pozitivan uticaj, kako za nas tako i za sve ostale mlade ljude sa invaliditetom širom Evrope.

Rezultati projekta nakon realizovanih aktivnosti su Uspostavljena projektna saradnja sa udruženjima iz Sevilje (Španija), Zagreba (Hrvatska), i Sofija (Bugarska). Nakon promocije naših projektnih aktivnosti dobili smo poziv od organizacija iz navedenih gradova kako bi otpočeli novu projektnu saradnju. Organizacije se bave mladima sa hendikepom, i naš naredni korak jeste zajednička aplikacija za nove EU pozive.  Direktor CRPS-a Edis Demić je član Republičkog Saveta za mlade Republike Srbije koje koordinira Ministarstvo omladine i sporta, na 10. sednici Saveta za mlade Edis Demić je prezentovao aktivnosti i primere dobre prakse ovog projekta. Sportska ustanova PENDIK u Novom Pazaru nakon razgovora i prezentacije projektnih aktivnosti unela je u godišni plan izgradnju lifta i rekonstrukciju rampi oko sportske dvorane. Kancelarija za mlade nakon AVPa pristala je da izvrši adaptaciju prilaza trening centru koji je u sastavu KZM Novi Pazar. Saradnja sa Staračkim domom u Novom Pazaru na inkluzivnim aktivnostima. Nakon realizacije Erasmus programa, svega mesec dana nakon realizacije u Novom Pazaru ugostili smo 9 straih volontera iz Meksika, Češke, Španije, Holandije i 11 iz Srbije. Akademija omladinske politike – Total akademija. CRPS u svom programu redovnih godišnih aktivnosti realizuje gore pomenutu Akademiju za studente i druge polaznike. Do sada kurs je uspešno prošlo 80 mladih u 3 generacije. Učešće na TOTAL akademiji podrazumeva sticanje specifičnih znanja i uvežbavanje veština koje omogućavaju mladim ljudima da budu korisni u svojoj zajednici. Pored usvajanja teorijskih sadržaja predviđen je veliki broj praktičnih vežbi, rad na osnaživanju učesnika kroz individualni rad, kao i samostalno realizovanje treninga u realnim okolnostima. Konkura za izbor učesnika 4. generacije predvidjen je polovinom marta 2019. godine. Ovaj program od 2019. godine uvrstiće nastavni modul Trening za osnaživanje mladih sa hendikepom, takodje konkursom ćemo predvideti i poziv za osobe sa hendikepom.

Centar za razvojnu politiku i saradnju, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Mladi istraživači Srbije pozivaju mlade iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, i Crne Gore da se prijave na

IV. Međunarodni Volonterski Kamp – Humanost na dar!
koji će se odrzati od 20. do 29. septembra u Novom Pazaru.

Volonterski kamp se organizuje kao zajednička inicijativa više partnerskih organizacija sa ciljem promocije humanosti i solidarnosti u poboljšanju uslova života za odrasle i stare osobe koje su smeštene u staračkom domu u N.Pazaru.

Volonteri će biti angažovani na radu sa starim osobama, stanovnicima centra. Učestvovaće u kreativnim radionicama. Pored toga održavaće baštu, kositi travu, zalivati cveće, raditi na uređenju dnevnog boravka, izvoditi stanare u šetnju i provoditi deo vremena sa njima.

U slobodno vreme biće organizovan izlet na kom će učesnići upoznati kulturno i istorijsko nasleđe Novog Pazara. Volonteri će imati obuke na temu komunikacije sa starijim osobama i o ispunjavanju njihovih potreba.

 

Naziv kampa:
Humanost na dar!

Tema:
Međugeneracijska saradnja, briga o starijim osobama

Datum:
od 20. do 29.09.2018. godine

Smeštaj i ishrana:
Volonteri će biti smešteni u sobama centra za negu starih osoba sa pripadajućim toaletima i tuševima. Obroci će takođe biti servirani u Centru.
Video prezentaciju centra za stare pogledajte OVDE

Opis lokacije:
Novi Pazar, Srbija (centar)

Opis posla:
Volonterski  Kamp se organizuje kao zajednička inicijativa više partnerskih organizacija sa ciljem promocije humanosti i solidarnosti u poboljšanju uslova života za odrasle i stare osobe koje su smeštene u domove. Volonteri će biti angažovani na radu sa starim osobama, stanovnicima centra “Dom za stare”.

Domsko odeljenje za odrasle i starije “Novi Pazar” je ustanova socijalne zaštite koja je namenjena socijalno- zdravstvenoj zaštiti starih lica, sa očuvanim psiho-fizičkim sposobnostima. Volonteri na (kampu) programu pružaće pomoć u opsluživanju korisnika Doma za stare (šetanja i druženje sa starima). Pomoć zaposlenima u Domu za stare (rad u vešeraju, čišćenje zajedničkih prostorija, baštovanski radovi, itd.)

Radna terapija sa stanovnicima centra :
– Igranje društvenih igara sa starima- šah, monopol, karte, itd
– Izrada ikebana, sapuna, pletenje, heklanje, itd.
-Organizacija zabavne večeri “Vesele 60-e”,i veče sa mađioničarom.
-Organizacija izleta (obilazak kulturno istorijskih spomenika u Novom Pazaru: Sopoćani, Đurđevi Stupovi, Altun Alem džamija, Hamam, itd.)

Neformalne edukacije i slobodno vreme:
Nakon dnevnih aktivnosti u Domu za stara lica volonteri će imati aktivnosti u vidu neformalne edukacije u Kancelarijama za mlade u Novom Pazaru na sledeće teme: 1) Kako napisati predlog projekta za volonterski kamp, 2) Prezentacija aktuelnih konkursa Međunarodnih kampova 3) Predstavljanje programa MLADI SU ZAKON, 4) Veština komunikacije sa starijim osobama.

U slobodno vreme biće organizovan izlet na kom će učesnići upoznati kulturno i istorijsko nasleđe Novog Pazara. Volonteri će imati obuke na temu komunikacije sa starijim osobama i o ispunjavanju njihovih potreba.

Učesnici na programu:
Mladi od 18 do 30 godina iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore + EU.

Radni jezik:
Engleski

Opis grada:
Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raški, u središtu Novopazarskog Polja ili staroga Rasa. Novi Pazar nalazi se na 290 km južno od Beograda, na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni. Kraj je bogat prirodnim resursima. Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj – proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma.

Među najvažnije kulturnoistorijske spomenike svakako spadaju:
Petrova crkva sagrađena u X veku nad ilirskim kneževskim tumulom i na ostacima poznijeg ranohrišćanskog objekta u obliku rotonde sa upisanim četvorolistom
Manastir Đurđevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanje, iz XII vek
Manastir Sopoćani, čiji je osnivač kralj Uroš I, iz XIII veka
Gradska tvrđava sa Kulom motriljom iz XV veka, izgrađena po nalogu osnivača grada Isa-bega Ishakovića
Hamam (kupatilo) iz XV veka, zaostavština Isa-bega Ishakovića, osnivača grada
Altun-alem džamija iz XVI veka, delo čuvenog neimara Muslihudina Abdulganija
Amir-agin han (konak) iz XVII veka

Organizatori kampa:
Centar za razvojnu politku i saradnju
Mladi istraživači Srbije
Ministartsvo omladine i sporta

PRIJAVE TRAJU DO POPUNE MESTA ILI NAJKASNIJE DO 10. septembra 2018. godine.

[box style=”1 or 2″]

VAŽNO!

Na volonterski kamp se mogu prijaviti svi mladi od 18 do 30 godina iz gore navedehih država. Svi troškovi smeštaja, ishrana i aktivnosti u slobodno vreme su obezbeđeni, a na volonteru je da sam organizuje put i uplati depozit od 2.000 dinara, koji se u celosti vraća kada, po povratku sa kampa, popuni evaluaciju.

PRIJAVA NIJE POTPUNA DOK JE NE POTPIŠETE I NE UPLATITE DEPOZIT! JAVITE SE ODMAH NA NEKU OD ADRESA KOJU ĆETE DOBITI MEJLOM ČIM POPUNITE OVU PRIJAVU: AKO VAM NIJEDNA NIJE BLIZU, POZOVITE NAS NA 011/3116663 RADNIM DANOM OD 9 DO 16 časova.

Pročitaj pažljivo opšte uslove prijavljivanja i učešća na kampovima, koji su sastavni deo ove prijave.

Prijava se popunjava na srpskom jeziku, a jezik na kampu je srpski /hrvatski/ bosanski/ makedonski/ crnogorski.

Oznaka kampa na tabeli : VSS38 HUMANITY AS A GIFT, Novi Pazar SOCI/ELDE 20/09 – 29/09 Age limit: 18 – 30

[/box]

 

 

Trag fondacija i Građanske inicijative pozivaju organizacije civilnog društva da podrže predlog izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije.

U okviru nacrta Građanskog zakonika koji je u javnoj raspravi, od 26.juna 2015.godine  do 1.jula 2016.godine, pojedina pitanja iz oblasti iz građansko pravne materije drugačije su definisana nego u trenutno važećim pojedinačnim zakonima. Napominjemo da bi usvajanjem integralnog teksta nacrta Građanskog zakonika prestalo da važi 12 pojedinačnih zakona koji već uređuju pojedine oblasti.

Duboko smo uvereni da odredbe koje definišu i uređuju pitanja od važnosti za osnivanje, delovanje i rad udruženja građana, zadužbine i fondacije ne bi trebalo da se nađu u samom nacrtu Građanskog zakonika. Ipak, zbog same zakonske procedure mi osećamo potrebu da pošaljemo komentare na postojeći tekst nacrta Građanskog zakonika i tako damo naš doprinos boljem uređenju ove značajne oblasti.

Posebno želimo da istaknemo da ponuđena rešanja u nacrtu Građanskog zakonika zadiru u pitanja i slobode udruživanja građana/ki kao i da bitno menjaju i ograničavaju prirodu, rad i delovanja organizacija civilnog društva (definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju, itd).

Pored navedenih nedostataka nacrta Zakonika, treba napomenuti da nacrt Zakonika nije usklađen sa drugim dokumentima Vlade RS značajnim pre svega za proces EU integracija (Akcioni plan za poglavlje 23, Nacrt Nacionalne Strategije stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civillnog društva, akcioni planovi za realizaciju Partnerstva za otvorenu upravu, itd). Imajući u vidu prethodno navedeno, nedostaci Zakonika u delu koji se odnosi na udruženja, zadužbine i fondacije mogu se pojaviti kao prepreka u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u EU, što je dodatni razlog da se isti otklone.

Kao organizacije civilnog društva koje su uložile ogromnu energiju i resurse da se usvoje Zakon o udruženjima (2009.godine) kao i Zakon o zadužbinama i fondacijama (2010.godine), nastojimo da se rešenja iz navedenih zakona sačuvaju i da  se na taj način očuva priroda, rad i delovanje organizacije civilnog društva u Srbiji.

Pozivamo vas da nam se pridružite i date podršku inicijativi, prosleđivanjem potpisa vaše organizacije (navesti puno ime organizacije i mesto registracije) na e-mail dejana@gradjanske.org do 30. juna 2016.godine (12h).

Analizu i predlog izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije uradio je prof.dr. Dragan Golubović, za potrebe TACSO Resursnog centra Građanski inicijativa.

Tekst predloga izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije, koja će biti upućena Ministarstvu pravde, možete pričitati na sledećem linku.

U zgradi Palata Srbija održana je treća po redu, a prva u novom sastavu sednica Saveta za mlade kojom je predsedavao ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić.

Na današnjoj sednici u prvom delu članovi su obavešteni o izmenama koje su u sastavu Saveta za mlade izvršene u skladu sa Zakonom o ministarstvima izglasanim 26. aprila 2014. godine i o dosadašnjem radu ovog vladinog tela, dok je u drugom delu razmatran rad Ministartva omladine i sporta između dva zasedanja.

Budući da je Ministarstvo omladine i sporta započelo proces izrade Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana 2015-2018, krajem jula Vlada Republike Srbije je obrazovala Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade i pratećeg akcionog plana, tako da su članovi Saveta za mlade upoznati i sa dosadašnjim tokom izrade strateškog dokumenta i i akcionog plana u čiji rad su kroz tematske grupe imali priliku da se uključe od samog početka.

Izvršni direktor Centra za razvojnu politiku i saradnju Edis Demić imenovan je za člana radne grupe za Bezbednost na izradi Nacionalne strategije za mlade od 2015. do 2025. Početkom oktobra u Novom Pazaru u organizaciji Centra za razvojnu politiku i saradnju i Ministarstva omladine i sporta održaće se okrugli sto gde će široj javnosti biti predstavljena prva radna verzija Nacionalne strategije za mlade.

Na osnovu dogovora postignutog na današnjem sastanku, Savet za mlade će održati narednu sednicu u novembru.