LAB: Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata za 2021.god

 

 

 

 

Novi Pazar, 15. jul 2021. godine

KONKURS ZA FINANSIRANjE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKTA U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH U 2021. GODINI

,,LABORATORIJA ZA KREATIVNO DELOVANjE’’

Laboratorija za kreativno delovanje je program volontiranja za mlade iz Novog Pazara, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Raške i Tutina. Program sprovodi Centra za razvojnu politiku i saradnju sa udruženjem za mlade Novo Doba, KZM Novi Pazar i RTV Novi Pazar uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije koji ima za cilj podsticanje aktivizma i volontiranja među mladima, omogućavanja sticanja veština za lični razvoj i bolju zapošljivost kroz volontiranje, omogućavanja doprinosa mladih održivom razvoju lokalnih zajednica i podsticanja prepoznatljivosti volonterskog doprinosa mladih na lokalnom i nacionalnom nivou.

 

Konkurs je namenjen vama, kreativnim mladim ljudima koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini realizujete:

1. Programe proizvodnje medijskih sadržaja na temu mladih (istraživanje, dokumentarni film, promocija mobilnosti, informacione tehnologije u korist mladih, itd.);
2. Programe za prevenciju bolesti kojima su izloženi mladi (obuka, trening, sastanci sa donosiocima odluka, akcije obelažavanja važnih datuma);
3. Programe unapređenja životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene (programi u prirodi, kampovi, zdravi stilovi života);
4. Programe koji se bave prevencijom socijalne isključenosti mladih (ovaj program promoviše inkluziju mladih sa hendikepom i druge osetljive grupe: nacionalne manjine, LGBT, mlade sa smanjenim mogućnostima, itd.);
5. Programe koji unapređuju kulturne i kreativne potencijale mladih (umetnost, film, tribine, izložbe, omladinski festivali);
6. Programe koji unapređuju kvalitetno slobodno vreme mladih kroz fizičku aktivnost (izleti, sportski treninzi, kampovi).

 

Predloženi omladinski volonterski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 15. avgusta do 15. novembra 2021. godine.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 30.000,00 i 100.000,00 dinara.

Početak konkursa: 15. jul 2021.
Prvi krug – rok za prijavu: 31. jul 2021. u 12 časova (podne)
Komisija odlučuje, a ukoliko je vaša ideja odabrana za podršku, od tada ste sa dodeljenim mentorima u intenzivnom kontaktu.

Online obuka (mentorstvo) u period od 31. jula do 10. avgusta u kojoj je obavezno da učestvuje jedan predstavnika ili predstavnica vašeg tima (onlajn obuka podrazumeva izučavanje primljenog materijala uz zadatke koje je potrebno uraditi u okviru navedenog termina) Nakon završene obuke možete krenuti sa realizacijom vaših akcija (najkasnije do 15. novembra)

[box style=”1 or 2″]Dokumenta za preuzimanje:

  1. Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata
  2. Obrazac za pisanje predloga projekta [/box]

 

Pošaljite popunjen obrazac za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta na email: konkurs@crps.org.rs

subject: Prijava za LAB2021