Rezultati konkursa MLADI SU ZAKON – Raški okrug i KiM

LISTA UDRUŽENJA MLADIH/ NEFORMALNIH OMLADINSKIH GRUPA
ČIJE ĆE OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI BITI FINANSIRANI

u okviru

KONKURSA
za finansiranje
OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA
U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTIRANJA MLADIH

za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju omladinskih volonterskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Komisija Resurs centra za Raški okrug i teritoriju Kosova i Metohije , sastavljena od predstavnika Resurs centra, partnerskih udruženja, kancelarija za mlade i medija iz Raškog okruga i teritorije Kosova i Metohije okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata nakon realizovane obuke/pruženog mentorstva iz oblasti pisanja projekata/upravljanje projektnim ciklusom, odabere dole navedene omladinske volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu od 12. avgusta do 31. oktobra 2017. godine.

 Spisak omladinskih volonterskih projekata odabranih za finansiranje možete preuzeti OVDE.