Održana četvrta sednica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

U zgradi Palata Srbija 11. februara 2015. godine održana je četvrta po redu, sednica Saveta za mlade kojom je predsedavao ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić.

U okviru svojih nadležnosti Ministarstvo omladine i sporta svake godine  objavljuje javne konkurse kojima se pruža podrška mladima u svim oblastima koje su značajne za unapređenje položaja mladih finansiranjem projekata i programa udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, kao i podrška i saradnja sa lokalnim samoupravama u razvoju institucionalnog okvira za unapređenje omladinske politike na lokalnom nivou finansiranjem projekata lokalnih samouprava. Na sednici Saveta predstavljene su novine i smernice za ovogodišnje pozive/konkurse. Članovi Saveta aktivnom debatom delegirali su svoje inicijative i sugestije na rad Saveta.

Članovi Saveta pokrenuli su  inicijativu da Republika Srbija usvoji 16. maj kao Dan mladih Republike Srbije. Ovaj predlog  stavljen je  na razmatranje Savetu za mlade Vlade Republike Srbije. Savet je doneo odluku da Inicijativa prodje Javnu raspravu.

Članovi Saveta pokrenuli su  inicijativu Formiranje radne grupe za oblast “Praćenje kvaliteta rada lokalnih aktera omladinske politike- KZM/OK i civilnog sektora“ . Predlog je usvojen od strane članova i unarednom period Savet za mlade uz pomoć Ministartsva omladine i sporta osmisliće mehanizme funkcionisanja ovog tela.

Savet za mlade je telo Vlade Republike Srbije čiji je zadatak da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji.

Savet, takođe, predlaže mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

Na osnovu dogovora postignutog na sastanku, Savet za mlade će održati narednu sednicu u martu.