Konkurs za formiranje Unije srednjoškolskih parlamenata Novog Pazara

Centar za razovojnu politiku i saradnju, u okviru projekta „Podizanje kapaciteta srendjoškolskih parlamenata Novog Pazara“, raspisuje konkurs za komesare/kooridinatore radnih tela Unije srednjoškolskih parlamenata Novog Pazara.

Konkurs se objavljuje za sledeće pozicije:
1. Komesar/ka za ekologiju
2. Komesar/ka za medije i informisanje
3. Komesar/ka za vršnjačku edukaciju
4. Komesar/ka za vannastavne aktivnosti
5. Komesar/ka za saradnju i proširenje
6. Komesar/ka za Sport

Dužnosti svakog od komesara/ki će biti sledeće:
• Planiranje i sprovođenje zajedničkih projekata onih sekcija za koje je komesar/ka nadležan/a
• Sazivanje i održavanje sastanaka sa predstavnicima sekcija učeničkih parlamenata svih škola
• Uspostavljanje saradnje sa institucijama, organizacijama i preduzećima za potrebe sprovođenja projekata
Uslovi za prijavljivanje

Kandidat/kinja mora biti:
• učenik/ca neke od srednjih škola na teritoriji grada Novog Pazara
• učenik/ca 1., 2. ili 3. razreda srednje škole
Poželjno je da kandidat/kinja ima iskustva kao volonter/ka u različitim školskim ili drugim događajima i da ima želju da se angažuje u društveno korisnim aktivnostima

NAPOMENA: Centar za razvojnu politiku i saradnju će omogućiti niz treninga za izabrane komesare i istovremeno će angaovati mentore koji će komesarima pružati podršku i usmeravanje kroz trajanje njihovog mandata. 

Prijavljivanje se vrši preko internet stranice www.crps.org.rs .

Rok za prijave je 10. februar 2015. godine

Ukoliko kandidat/kinja nema pristup internetu ili su potrebne dodatne informacije oko prijavljivanja molimo vas da kontaktirate organizaciju Centar za razvojnu politiku i saradnju na br.tel. 063-83-29-542

Ukoliko želite da pratite naše aktivnosti i omladinske konkurse „lajkujte“ nas OVDE!  Vaš CRPS!