Održan okrugli sto u N. Pazaru povodom razmatranja prvog Nacrta nove Nacionalne strategije za mlade

U organizaciji Centra za razvojnu politiku i saradnju i Ministarstva omladine i sporta u Novom Pazaru je 9. oktobra 2014. godine održan okrugli sto na kome je razmatran prvi radni Nacrt Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u navedeni proces, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Resurs centrima programa MLADI SU ZAKON, tokom oktobra, organizuje niz okruglih na kojima će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije.

Okruglom stolovima je prisustvovalo 87 predstavnika lokalnih vlasti, udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, privrednih subjekata, medija, stručne javnosti, mladih uzrasta od 15 do 30 godina iz Raškog okruga kao i Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta i Vesna Vidojević, samostalni savetnik u Ministartsvu omladine i sporta.

S obzirom na to da postojeća Nacionalna strategija za mlade („Sl. glasnik RS”, br. 55/08) i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 7/09) ističu krajem 2014. godine, kao i na to da je odredbama Zakona o mladima („Sl. glasnik RS”, broj 50/11) predviđeno da se strategija za mlade donosi na deset godina Ministarstvo omladine i sporta u maju 2014. godine započelo je proces izrade nove strategije i akcionog plana. Za potrebe izrade strategije Vlada RS je u julu formirala i Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2014) koja će izraditi prvi radni nacrt nove strategije i akcionog plana. Prema planu izrade za oktobar 2014. godine planirano je održavanje niza okruglih stolova širom Srbije kako bi u sam proces bili uključeni svi relevantni akteri omladinske politike.

Centar za razvojnu politiku i saradnju zahvaljuje gradonačelniku dr Mehu Mahmutoviću za učešču na okruglom stolu, članu gradskog veća za saradnju sa civilnim društvom Seadetinu Mujezinoviću, direktoru Kulturnog centra Huseinu Memiću, predstavniku Misije OEBS Mariju Barfusu, predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje, studentskim i đačkim parlamentima, Kancelarijama za mlade iz Raškog okruga, nevladinim organizacijama i ostaloj široj javnnosti.

Posebnu zahvalnost CRPS upućuje Kulturnom centru Novi Pazar, Forumu za kreativno delovanje i Uniji srednjoškolskih parlamenata Novog Pazara za učešče i nesebičnu pomoć oko organizacije okruglog stola.

Nacrt nove strategije možete preuzeti ovde.

Fotografije sa skupe možete pogledati ovde.