Održana treća sednica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

U zgradi Palata Srbija održana je treća po redu, a prva u novom sastavu sednica Saveta za mlade kojom je predsedavao ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić.

Na današnjoj sednici u prvom delu članovi su obavešteni o izmenama koje su u sastavu Saveta za mlade izvršene u skladu sa Zakonom o ministarstvima izglasanim 26. aprila 2014. godine i o dosadašnjem radu ovog vladinog tela, dok je u drugom delu razmatran rad Ministartva omladine i sporta između dva zasedanja.

Budući da je Ministarstvo omladine i sporta započelo proces izrade Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana 2015-2018, krajem jula Vlada Republike Srbije je obrazovala Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade i pratećeg akcionog plana, tako da su članovi Saveta za mlade upoznati i sa dosadašnjim tokom izrade strateškog dokumenta i i akcionog plana u čiji rad su kroz tematske grupe imali priliku da se uključe od samog početka.

Izvršni direktor Centra za razvojnu politiku i saradnju Edis Demić imenovan je za člana radne grupe za Bezbednost na izradi Nacionalne strategije za mlade od 2015. do 2025. Početkom oktobra u Novom Pazaru u organizaciji Centra za razvojnu politiku i saradnju i Ministarstva omladine i sporta održaće se okrugli sto gde će široj javnosti biti predstavljena prva radna verzija Nacionalne strategije za mlade.

Na osnovu dogovora postignutog na današnjem sastanku, Savet za mlade će održati narednu sednicu u novembru.