Konkurs za finansiranje omladinskih projekata “Mladi su zakon!”

Resurs centar za Raški okrug, Centar za razvojnu politiku i saradnju uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje

KONKURS

za finansiranje

OMLADINSKIH PROJEKATA

U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA, VOLONTERIZMA i HUMANOSTI MLADIH

za Raški okrug (Novi Pazar, Kraljevo, Vrnjačku banju, Tutin i Rašku)

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za Raški okrug, Centar za razvojnu politiku i saradnju vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata „MLADI SU ZAKON“.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam, volonterizam i humanost mladih širom Srbije!

TEMA KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje:

  • promovišete solidarnost i humanost
  • učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme

i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima

  • učestvujete u akcijama zaštite životne sredine
  • promovišete međugeneracijsku saradnju
  • promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
  • promovišete zdrave i bezbedne stilove života
  • podstičete preduzetnički duh kod mladih

NAPOMENA: S’ obzirom na prirodnu katastrofu koja je zadesila Srbiju i potrebe sanacije posledica polava, neophodo je da svaki omladinski projekat bude i humanitarnog karaktera i bude na neki način usmeren na područja pogođena poplavama.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Raškog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Napomena za vas: ukoliko želite da se prijavite kao registrovano udruženje mladih,  Resurs centar za Raški okrug,  Vas može informisati o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta. Tokom trajanja programa, biće neophodno da budete evidentirani da biste ušli u proceduru izbora omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog prijavnog formulara do 25. jula 2014. godine na email: konkurs@crps.org.rs, ili poštom na sledeću adresu:

Centar za razvojnu politiku i saradnju, 28 novembra 51, 36300 Novi Pazar, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za Raški okrug: www.crps.org.rs  ili  na omladinskom Internet portalu: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti Centru za razvojnu politiku i saradnju putem elektronske pošte na email: konkurs@crps.org.rs ili telefonom na broj: 063/8-329-542

 

Prijavi se na konkurs koji traje od 18. juna do 25. jula 2014. godine!

BUDI HUMAN!

AKTIVIRAJ SE i Ti!

Preuzmite smernice i obrazac za pisanje predloga projekta:

Tekst poziva na konkursSmernice za konkursanjeObrazac za pisanje predloga OP