20. septembar – Svetski dan deteta

Svetski dan deteta obeležava se s ciljem da se skrene pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju. Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pet godina kasnije, 20. novembra 1959. UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a tačno 30 godina potom i Konvenciju o pravima deteta, koju je Srbija prihvatila. Diskriminacija dece u Srbiji raširena je pojava, posebno kada je reč o romskoj deci i deci sa invaliditetom, a zadatak Srbije je da tu diskriminaciju iskoreni. Briga o deci je najvažniji zadatak, a država je dužna da obezbedi podjednaku mogućnost svakom detetu za dostojanstveno odrastanje.